تورهای دوسر زمینی کربلا درجه الف ویژه (VIP)

تاریخ حرکت

1402/04/23

هتل

کربلا برج الاماره – نجف الراهب

اقامت

6 شب و 7 روز
2شب نجف و4شب کربلا

خدمات

 (تعویض پرچم)،اتوبوس رفت و برگشت در ایران(25 نفره) و عراق(50 نفره)+ترانسفر رایگان در نجف و کربلا(جهت انجام زیارت های دوره و سامرا و کاظمین)+اقامت در هتل های درجه الف و نزدیک به حرم همراه با 3 وعده غذای ایرانی و میوه+همراهی مدیر مجرب+بیمه کامل مسافرتی

قیمت

8,900,000

تاریخ حرکت

1402/04/25

هتل

کربلا برج الاماره – نجف الراهب

اقامت

6 شب و 7 روز
2شب نجف و4شب کربلا

خدمات

 (تعویض پرچم)،اتوبوس رفت و برگشت در ایران(25 نفره) و عراق(50 نفره)+ترانسفر رایگان در نجف و کربلا(جهت انجام زیارت های دوره و سامرا و کاظمین)+اقامت در هتل های درجه الف و نزدیک به حرم همراه با 3 وعده غذای ایرانی و میوه+همراهی مدیر مجرب+بیمه کامل مسافرتی

قیمت

8,900,000

تاریخ حرکت

1402/04/27

هتل

کربلا برج الاماره – نجف الراهب

اقامت

6 شب و 7 روز
2شب نجف و4شب کربلا

خدمات

 (تعویض پرچم)،اتوبوس رفت و برگشت در ایران(25 نفره) و عراق(50 نفره)+ترانسفر رایگان در نجف و کربلا(جهت انجام زیارت های دوره و سامرا و کاظمین)+اقامت در هتل های درجه الف و نزدیک به حرم همراه با 3 وعده غذای ایرانی و میوه+همراهی مدیر مجرب+بیمه کامل مسافرتی

قیمت

9,400,000

تاریخ حرکت

1402/04/30

هتل

کربلا برج الاماره – نجف الراهب

اقامت

7 شب و 8 روز
معمولا 2شب نجف و4شب کربلا

خدمات

 (تاسوعا و عاشورا)،اتوبوس رفت و برگشت در ایران(25 نفره) و عراق(50 نفره)+ترانسفر رایگان در نجف و کربلا(جهت انجام زیارت های دوره و سامرا و کاظمین)+اقامت در هتل های درجه الف و نزدیک به حرم همراه با 3 وعده غذای ایرانی و میوه+همراهی مدیر مجرب+بیمه کامل مسافرتی

قیمت

11,300,000

تاریخ حرکت

1402/04/31

هتل

کربلا برج الاماره – نجف الراهب

اقامت

6 شب و 7 روز
معمولا 2شب نجف و4شب کربلا

خدمات

 (تاسوعا و عاشورا)،اتوبوس رفت و برگشت در ایران(25 نفره) و عراق(50 نفره)+ترانسفر رایگان در نجف و کربلا(جهت انجام زیارت های دوره و سامرا و کاظمین)+اقامت در هتل های درجه الف و نزدیک به حرم همراه با 3 وعده غذای ایرانی و میوه+همراهی مدیر مجرب+بیمه کامل مسافرتی

قیمت

10,300,000

تاریخ حرکت

1402/05/01

هتل

کربلا برج الاماره – نجف الراهب

اقامت

7 شب و 8 روز
معمولا 2شب نجف و4شب کربلا

خدمات

 (تاسوعا و عاشورا)،اتوبوس رفت و برگشت در ایران(25 نفره) و عراق(50 نفره)+ترانسفر رایگان در نجف و کربلا(جهت انجام زیارت های دوره و سامرا و کاظمین)+اقامت در هتل های درجه الف و نزدیک به حرم همراه با 3 وعده غذای ایرانی و میوه+همراهی مدیر مجرب+بیمه کامل مسافرتی

قیمت

11,300,000

‫0/5 ‫(0 نظر)