ادعیه و زیارت اعمال ماه

اعمال ماه ذی القعده

ماه ذی القعده یکی از ماه های حرام است که در قرآن به آن اشاره شده است. در ادامه مهمترین اعمال روزهای ماه ذی القعده آمده است: نماز روز یکشنبه در ماه ذی القعده رسول خدا صلّى الله علیه و آله فرمودند که هر کس در روز یکشنبه این ماه نمازی با فضیلت بسیار بخواند، […]